Biogas - världens smartaste bränsle

Otroligt. Men sant.

Produkten du tankar på våra mackar är både ett resultat av 25 års svensk forskning och av en helt naturlig process. När bakterier blandas med sorterat matavfall, gödsel eller till och med vanligt avloppsvatten bildas en gas med högt metaninnehåll. Metan brinner, och med det som utgångspunkt har Sverige utvecklat tekniken där bilar byggda för att tankas med "naturgas" (metangas uppborrad från jordens inre) istället körs på biogas, det vill säga metangas tillverkad från avfall. Bilar som körs på biogas har minimal inverkan på klimatet. Givetvis är det otroligt mycket smartare att vi i Sverige tillverkar vårt eget bränsle än att importera drivmedel som är sämre för både klimat, miljö och svensk sysselsättning. Ovanpå allt detta gör svensk biogasproduktion att svenska lantbrukare får både tryggare ekonomi och bättre tillgång på ekologisk gödsel. Alla dessa bra saker är du med och bidrar till bara genom att välja biogasbil! 

På bara tre veckor efter att du sorterat kaffesump, banan- och potatisskal i din bruna tunna, har den lokala biogasanläggningen gjort om avfallet till två produkter. Den ena är biogas, det mest miljö- och klimatsmarta bränsle du kan tanka din bil med. Det andra är biogödsel, vilket minskar Sveriges beroende av importerad konstgödsel. På Alvesta Biogas (bild 2) görs biogas från svin- och kogödsel. Lantbrukarna på orten "lånar då ut" sitt gödsel till biogastillverkning. När gasen utvunnits och körts till våra mackar hämtar bönderna tillbaka resterna som är kvar i tankarna. Via bakterieprocessen i anläggningen har man nu ett bättre gödsel än det var "obehandlat". Win - win - win. För dig som vill köra klimatsmart, för svensk livsmedelsproduktion och för svensk ekonomi och jobb. Bondförnuft år 2020.